Szolgáltatások

Védőnői szolgálat

Védőnői szolgálat

Gyermek- és ifjúsági alapellátás

Gyermek- és ifjúsági alapellátás

Felnőtt egészségügyi alapellátás

Felnőtt egészségügyi alapellátás

Szájsebészet és fogászati röntgen

Szájsebészet és fogászati röntgen

Otthoni szakápolási szolgálat

Otthoni szakápolási szolgálat

Bölcsődei ellátás

Bölcsődei ellátás

Család- és Gyermekjóléti Központ

Család- és Gyermekjóléti Központ

Pszichiátriai betegek nappali klubja

Pszichiátriai betegek nappali klubja

Szociális étkeztetés

Szociális étkeztetés

Házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Idősek nappali klubjai

Idősek nappali klubjai

Idősek bentlakásos otthonai

Idősek bentlakásos otthonai

Fejlesztési csoport

Fejlesztési csoport

Képzési csoport

Képzési csoport

Projekt csoport

Projekt csoport