Felnőtt egészségügyi alapellátás

Mivel foglalkozunk?

A felnőtt egészségügyi alapellátás keretében Erzsébetváros 18 éven felüli lakossága számára háziorvosi és fogászati ellátást, valamint felnőttorvosi ügyeletet biztosítunk.

Felnőtt háziorvosi alapellátás keretében a kerületben összesen hét rendelőben biztosítjuk a folyamatos ellátást a betegségek megelőzése és gyógyítása, illetve az egészség megőrzése céljából. A háziorvos rendelési időben a betegeket - a sürgős ellátást igénylő esetek kivételével - az érkezés sorrendjében fogadja.
A háziorvos feladatkörébe tartozik a tanácsadás, a különböző életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzése, a beteg vizsgálata és gyógykezelése, szükség esetén különféle szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatokra való beutalók kiállítása, egészségi alkalmassági vizsgálatok elvégzése és igazolások kiállítása (pl. jogosítványhoz) stb.

A háziorvosi alapellátáson felül a hét minden napján 0-24 óráig ügyeleti ellátás áll Erzsébetváros lakosai rendelkezésére. Az ellátás keretében elsősorban a „sürgős szükség” miatt jelentkező betegeket és a lakásra történő hívásokat, riasztásokat látják el. Fontos hangsúlyozni, hogy a „sürgős szükség” olyan állapotváltozás bekövetkezése, amely miatt azonnali beavatkozás hiányában a beteg közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne.
A beteg lakhelyére vagy tartózkodási helyére történő kiszállások zökkenőmentességét ügyeleti gépkocsival biztosítjuk. Az ügyeleti gépkocsi felszereltsége lényegében megegyezik egy orvosi rendelő felszereltségével.

A kerületi felnőtt fogorvosi alapellátást magánpraxisok keretében a Csengery utcai szakrendelőben tíz fogorvos, két másik rendelőben egy-egy fogorvos látja el. A fogorvosi rendelők jól felszereltek, az alkalmazott fogászati alapanyagok kiváló minőségűek.
A fogorvosok a fog- és szájbetegek gyógyító-megelőző alapellátását végzik, és kötelesek ellátni a körzetükben lakó személyeket. Rendelési időben a betegeket érkezési sorrendben fogadják, kivéve a sürgős ellátást igénylő eseteket. A fogorvosok alapellátás keretében fogorvosi szűrővizsgálatokat végeznek, kezelik a rossz fogakat, biztosítják a terhes nők fogorvosi gondozását, és góckutatást végeznek.

Az egészségügyi alapellátás igénybevételéhez nem szükséges beutaló. A biztosított személynek az ellátások igénybevételére való jogosultságát a TAJ-kártya, valamint a személyazonosságot igazoló okmány (például személyazonosító igazolvány) egyidejű bemutatásával kell igazolnia. Az orvos ezek alapján ellenőrzi, hogy a páciens szerepel-e az ellátásra jogosultakról vezetett OEP-nyilvántartásban. A háziorvosi alapellátás területén szabad orvosválasztás van, a biztosítottak szabadon választhatnak háziorvost, azzal a megkötéssel, hogy az orvosnak csak a körzetébe tartozó betegeket kötelessége fogadni.

 • Megelőző-felvilágosító programok szervezése, tanácsadás
 • Szűrővizsgálatok szervezése
 • Egészségnapok szervezése az egészséges életmód és az egészségfejlesztés alapjainak közvetítése érdekében

Elérhetőségek

A kerületben működő felnőtt háziorvosi rendelők:

1071 Budapest, Dembinszky u. 7.
 1071 Budapest, Dózsa Gy. út. 60.
 1072 Budapest, Klauzál u. 23.
 1076 Budapest, Péterfy S. u. 47.
 1077 Budapest, Hevesi S. tér 1. (bejárat a Dob u. felől)
 1077 Budapest, Wesselényi u. 11. (bejárat a Síp u. felől)
 1078 Budapest, István u. 35.

A kerületben működő felnőtt fogászati rendelők:

1072 Budapest, Csányi u. 3. fszt. 2.
 +36 1 322 3915

 1074 Budapest, Csengery u. 25.
 +36 1 321 2200 (6-os mellék)

Felnőttorvosi ügyeleti ellátás elérhetőségei:

1073 Budapest, Dob u. 86.
 +36 1 321 0358; +36 1 321 0440

  Kapcsolódó fájlok

 • 32. praxis Tájékoztatás GDPR 34 cikk szerint_

 • Hevesi S. tér 1. háziorvosi rendelési idők

 • Wesselényi u. 11. háziorvosi rendelési idők

 • Dembinszky utca 7. háziorvosi rendelési idők

 • fogászati rendelési idők 20230929

 • Dózsa Gy. út 60. háziorvosi rendelési idők

 • Klauzál u. 23. háziorvosi rendelési idők

 • Péterfy S. utca 47. háziorvosi rendelési idők

 • István utca 35. háziorvosi rendelési idők

Kapcsolódó hírek

name

Felnőtt egészségügyi alapellátás

Háziorvosi szabadság februárban