Gyermek- és ifjúsági alapellátás

Mivel foglalkozunk?

Gyermek- és ifjúsági egészségügyi alapellátás keretében Erzsébetváros 18 és alatti lakossága számára háziorvosi- és fogászati ellátást, valamint gyermekorvosi ügyletetet biztosítunk.

Házi gyermekorvosi alapellátás keretében a kerületben összesen 3 rendelőben biztosítjuk a folyamatos ellátást a betegségek megelőzése, az egészség megőrzése és gyógyítás céljából.
A házi gyermekorvos az ellátást a 19. életévét be nem töltött személyek számára biztosítja, azonban 14 éves kor felett a szülők választása szerint a felnőtt háziorvosi szolgálatot is igénybe vehetik a gyermekek ellátáshoz.
A gyermekorvos feladata a beteg gyermekek gyógyítása, továbbá az egészséges gyermekek fejlődésének, növekedésének nyomon követése. A gyermek háziorvosi alapellátáson felül a gyermekorvosi ügyelet teljes körű folyamatos ellátást biztosít munkanapokon este 20 órától, reggel 8 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 0-24 órában. Az ellátás keretében elsősorban a „sürgős szükség” miatt jelentkező betegek és a lakásra történő hívások, riasztások kerülnek ellátásra. Fontos hangsúlyozni, hogy a „sürgős szükség” olyan állapotváltozás bekövetkezése, amely miatt azonnali beavatkozás hiányában a beteg közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne. A beteg lakhelyére vagy tartózkodási helyére történő kiszállások zökkenőmentességét ügyeleti gépkocsival biztosítjuk. Az ügyeleti gépkocsi felszereltsége lényegében megegyezik egy orvosi rendelő felszereltségével.
A gyermek- és ifjúsági fogászati alapellátás célja és feladata a gyermekek egészséges fogazatának megtartása, a gyerekkori fog- és szájbetegségek megelőzése, kezelése.
A gyermek- és ifjúsági fogászati alapellátás keretében a nulla évestől a végzős középiskolás korú (20–22 éves) kerületi, valamint a kerület oktatási-nevelési intézményeibe más kerületekből, illetve vidékről járó gyermekek kerülnek ellátásra.
A gyermekfogászat alapját képezi a gyermekek szájápolási nevelése, a helyes fogmosás megtanítása, a fogazat rendszeres ellenőrzése és kezelése, amennyiben szükséges. Fogorvosaink csoportosan és egyénileg szűrik, vizsgálják, kezelik a bölcsődés, óvodás, általános- és középiskolás korú gyermekeket. Az iskolásokat előzetes egyeztetés alapján a pedagógusok kíséretében fogadjuk. Azokat a gyermekeket, akiknél problémát észlelünk, a szüleikkel együtt hívjuk vissza a fogorvosi rendelőnkbe.

Az egészségügyi alapellátás igénybevételéhez nem szükséges beutaló. A biztosított személynek az ellátások igénybevételére való jogosultságát a TAJ-kártya, valamint a személyazonosságot igazoló okmány (például személyazonosító igazolvány) egyidejű bemutatásával kell igazolnia. Az orvos ezek alapján ellenőrzi, hogy a páciens szerepel-e az ellátásra jogosultakról vezetett OEP-nyilvántartásban. A háziorvosi alapellátás területén szabad orvosválasztás van, a biztosítottak szabadon választhatnak háziorvost, azzal a megkötéssel, hogy az orvosnak csak a körzetébe tartozó betegeket kötelessége fogadni.

  • Megelőző-felvilágosító programok, tanácsadás
  • Szűrővizsgálatok szervezése
  • Egészségnapok szervezése az egészséges életmód és az egészségfejlesztés alapjainak közvetítése érdekében

Elérhetőségek

A kerületben működő házi gyermekorvosi rendelők:

1072 Budapest, Akácfa u. 62.
+36 1 342 0149

1074 Budapest, Rottenbiller u. 12.
+36 1 322 2885

1074 Budapest, Vörömarty u. 14.
+36 1 322 8876

A kerületben működő gyermek- és ifjúsági fogászati rendelő:

1077 Budapest, Hevesi S. tér 1.
+36 1 342 5991

Gyermekorvosi ügyeleti ellátás:

1138 Budapest, Révész u. 10-12.
+36 1 349 8601; +36 1 349 8603

  Kapcsolódó fájlok

  • 2021 Gyermekfogászat információk

  • Vörösmarty utca 14. gyermek háziorvosi rendelési idők

  • Akácfa utca 62. gyermek háziorvosi rendelési idők

  • Rottenbiller u. 12. gyermek háziorvosi rendelési idők

Kapcsolódó hírek

name

Gyermek- és ifjúsági alapellátás

Gyermekorvosi tájékoztató szülők, gyermekes családok számára