Védőnői szolgálat

Mivel foglalkozunk?

A védőnő személyes és közösségi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése, korai felismerése, valamint egészségfejlesztés céljából a várandós anyák, a 19. életévüket be nem töltött személyek, valamint a családtervezés időszakában lévők számára.
A védőnői ellátás olyan összetett ellátási forma, mely gondozási, tanácsadási feladatokat is magában foglal.
A védőnői ellátás területi szinten, illetve az iskolavédőnői ellátás az oktatási intézményhez kötötten szervezett.

 • Nővédelmi gondozás (betegségmegelőzés, női szerepre és anyaságra való felkészítés).
 • Várandós anya gondozása (egészségi állapotot ellenőrző alapvető vizsgálatok elvégzése, felkészítés a szülésre és az anyaságra).
 • Gyermekek gondozása a 6. életévig (elsősorban tájékoztató, tanácsadó, felvilágosító és segítő tevékenység, együttműködve a háziorvossal és – szükség esetén – más illetékes szakemberekkel).
 • Családgondozás (a harmonikus családi környezet kialakításának támogatása, családlátogatás).
 • Meghatározott életkoronként a szűrővizsgálatok elvégzése.
 • Óvodai-, iskolai egészségnevelés, ifj úsági egészségügyi ellátás.
 • Kötelező védőoltások szervezése, valamint tanácsadás a nem kötelező védőoltásokkal kapcsolatban.
 • Az iskola-egészségügyi ellátás magában foglalja a gyermekek, tanulók teljes fizikális szűrővizsgálatát, egészségi állapotuk vizsgálatát, követését, (szakmai) alkalmassági vizsgálatok elvégzését, kampányoltások szervezését, tisztasági vizsgálatok elvégzését, egészségfejlesztést, pályaválasztási tanácsadást, gyógytestneveléssel, sporttal kapcsolatos iskola- egészségügyi feladatok ellátását, egészségnevelést, környezet-egészségügyi feladatok ellátását, a hátrányos helyzetű tanulók kiemelt gondozását.

A területi védőnők körzetek (ellátási terület) szerint végzik feladataikat, az ellátási területen lakóhellyel rendelkezők, illetve – írásbeli igény esetén – a körzetben életvitelszerűen tartózkodók részére. Területi védőnői ellátásban a várandós, gyermekágyas édesanyák, a 0–7 éves korú és az otthon gondozott tanköteles korú gyermekek részesülhetnek. Várandósgondozás esetén nőgyógyász szakorvosi igazolás szükséges. Várandós tanácsadásra az először jelentkező kismamák részéről előzetes időpont egyeztetés szükséges. Az iskolavédőnői ellátás a 6–18 éves korosztály, valamint 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő diákok számára biztosított. A területi védőnőkhöz előzetes bejelentkezés szükséges. 

A tanácsadó nyitvatartási ideje hétfőtől péntekig 8-16 óra között, az ügyfélfogadás és a védőnői tanácsadás előre egyeztetett időpontban történik. Kérjük, hogy a tanácsadó felkeresése előtt tájékozódjon a védőnők tanácsadási idejéről a honlap alján található táblázatból és kérjen időpontot a feltüntetett elérhetőségek egyikén. A védőnők csak a tanácsadási idejükben, előre egyeztetett időpontban tudják biztosan fogadni az ügyfeleket.

 

 • A Rottenbiller utcai tanácsadó a 73-as, 74-es és 76-os troli megállójának közvetlen közelében található.
 • A Madách I. utcai tanácsadó a 74-es trolival érhető el.

A területi védőnőknél előre egyeztetett időpontban lehet csak megjelenni! A járványügyi helyzetre való tekintettel egy gyermekkel csak egy szülő jöhet! Maszk használata kötelező. Várandósgondozásra, tanácsadásra csak tünetmentesen, egészségesen lehet jönni.Elérhetőségek

A kerületben működő védőnői szolgálatok:

Madách Imre utcai Tanácsadó
1075 Budapest, Madách I. u. 2–6. 
+36 1 342 7122
 

Rottenbiller utcai Tanácsadó
1077 Budapest, Rottenbiller u. 27.
+36 1 351 0101

  Kapcsolódó fájlok

 • teruleti-vedonoi-tanacsadas_2024