Szolgáltatások

Tájékoztatás

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. Törvény értelmében a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás 2016. január 1-jétől egy szolgáltató keretében működik. A korábbi Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ egy intézményként várja ügyfeleit, a szolgáltató neve 2016. január 1-től:

Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ
Család- és Gyermekjóléti Központ

A családgondozást végző családsegítő kollégák a Kertész u. 20. szám alatti telephelyen (Család- és Gyermekjóléti Központ – Szolgáltatási Centrum), az adósságkezelési, foglalkoztatási, továbbá általános tanácsadást végző munkatársaink a Hutyra u. 11-15. szám alatti telephelyen (Család- és Gyermekjóléti Központ – Fejlesztési Centrum) fogadják az ügyfeleket.

Család- és Gyermekjóléti Központ

Család- és Gyermekjóléti Központ – Szolgáltatási Centrum

A Szolgáltatási Centrum feladata a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése.

Család- és Gyermekjóléti Központ

Család- és Gyermekjóléti Központ – Fejlesztési Centrum

A Fejlesztési Centrum a krízishelyzetben lévő szociális, életvezetési, munkanéküliséggel kapcsolatos problémákkal kűzdő egyének és családok számára nyújt segítséget ahhoz, hogy képessé váljanak problémáik megoldására, a krízishelyzethez vezető okok megelőzésére.