Új szolgáltatás az álláskereső kerületi nők részére – MASNI (Munkaerő-piaci Aktivizálást Segítő Nőbarát Iroda).   |    Kereső programunk segítségével írja be lakcímét, válassza ki a keresett szolgáltatást és azonnal megtudja, hogy lakókörzete alapján milyen közvetlen elérhetőségeken keresztül tudja felvenni munkatársainkkal a kapcsolatot.
Továbbképzési programjaink


TOVÁBBKÉPZÉSEINK

Kreditpontos, szociális szakmai tanfolyamok

A szociális, illetőleg a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző személyek folyamatos szakmai továbbképzésben kötelesek részt venni. A továbbképzési kötelezettség minősített továbbképzésen való részvétellel teljesíthető.

Intézményünk olyan kreditpontos, T jelű szociális szakmai tanfolyamokat szervez, melyek a 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet szerint érvényes minősítéssel rendelkező minősített továbbképzési programok.

 • Adekvát szolgáltatásszervezés a feladatalapú finanszírozás tükrében - a területi alapú ellátási modell bevezetése és tapasztalatai (engedélyszám: T-05-004/2017)

  A résztvevő átfogó képet kap a szociális ellátórendszer modernizációját célzó törekvésekről, a szükséges szemléletváltás szakmai és gazdasági hátteréről, a kapcsolódó jogszabályi változásokról, felkészül a szociális ellátórendszer hatékonyságát célzó átszervezési feladatok akadálymentes megvalósítására, képessé további fejlesztési javaslatok megfogalmazására.

 • Innovatív ellátotti mobilizáció a szociális alap- és szakellátásban (engedélyszám: T-05-079/2014)

  A képzés során a hallgató korszerű, mind az ellátott, mind pedig a gondozó számára biztonságos betegmozgatási technikákat sajátít el, mellyel képessé válik az idős, nehezen mozgó, vagy ágyban fekvő személyeket saját otthonukban és az egyéb környezetben úgy ápolni, gondozni, hogy mindeközben ne veszélyeztesse saját, illetve az ellátott egészségét, elkerüljék az esetleges gerincsérülést.

 • Szakszerű sürgősségi beavatkozások a szociális alap- és szakellátásban (engedélyszám: T-05-077/2014)

  A képzés alapvető célja a szociális alap- és szakellátásban, közvetlenül az ellátottakkal dolgozó kollégák szakmai ismereteinek bővítése, az elméleti tudás gyakorlatban történő helyes alkalmazása, mely nagyban befolyásolja az akut állapot kimenetelét, az ellátott további sorsát, gyógyulásának esélyét. A hirtelen fellépő veszélyhelyzetek, életveszélyes állapotok, akut tünetek felismerése csak az ismeretek szinten tartásával lehetséges, mely szintén témája a képzésnek. Hozzájárul a dolgozók stressz mentesebb munkavégzéséhez, mellyel a kiégési szindróma esélye is csökken.

 • Az alapellátás új feladatai az intézményi férőhelykiváltásban, illetve a nevelőszülői ellátásban érintett ügyfelek támogatásában (engedélyszám: T-05-078/2014)

  A résztvevő felkészül a szociális ellátórendszer hatékonyságát célzó átszervezési feladatok akadálymentes megvalósítására, az intézményi férőhelykiváltásban érintett ügyfelek társadalmi integrációjának hatékony előkészítésére és eredményes támogatására, a szakellátásból érkezők érdekvédelmére, az alapellátás modernizálásának körében megismeri a „jó gyakorlatokat, köztük a Területi alapú Ellátási Modellhez kapcsolódó megvalósítási programot képessé válik a saját szakterületén a fejlesztési célok megfogalmazására, beleértve a megvalósítás menetét.

 • Haldoklás, halál, gyász a hospice szemlélet tükrében (engedélyszám: T-05-007/2016)

  A képzés elősegíti a halálhoz, mint az élet természetes velejárójához való helyes viszonyulást, a halál tényének elfogadását.
  A hallgató képessé válik a haldoklók individuális ápolására, gondozására, szakszerű ellátására, megismeri a hospice alapelveit, a hospice ellátás lehetőségeit, előnyeit, kompetenssé válik abban, hogy a hozzátartozókat gyászukban, a gyász feldolgozásában támogatni tudja.
  Cél ezen kívül, a hallgatók lelki egészségének védelme, a kiégés veszélyének csökkentése, melyhez az ismeretek és az újfajta szemlélet elsajátítása jelentős mértékben hozzájárul.Felnőttképzési programjaink:

Intézményünk saját fejlesztésű, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény által szabályozott és támogatott, a ’D ’ képzési körbe tartozó egyéb képzésekkel rendelkezik, melyek lebonyolításához a felnőttképzési törvény szerint kiadott engedéllyel rendelkezik – Engedélyszámunk: E-001211/2015.

 • „Én, mint vezető” – Alapfokú vezetőképző tanfolyam a szociális szférában dolgozók számára (nyilvántartási szám: E-001211/2015/D001)

  A program célja, hogy a vezető beosztásban dolgozók vezetői identitását megtámogassa, lehetőséget teremtsen a szükséges alapfokú vezetői ismeretek elsajátítására, begyakorlására, hogy ezzel is elősegítse a szervezettől elvárt, egyre professzionálisabb működést.

 • Elsősegély nyújtási ismeretek a mindennapokban (nyilvántartási szám: E00211/2015/D002)

  A képzés alapvető célja, hogy a résztvevő a felismerje a hirtelen fellépő veszélyhelyzetek, életveszélyes állapotok, betegségek jellemző tüneteit, elsajátítsa és bővítse a közbelépéshez szükséges ismereteket.

 • Ügyfélközpontú szolgáltatásszervezés a társadalmi esélyegyenlőség érdekében – Elméleti és gyakorlati tudnivalók mindenkinek (nyilvántartási szám: E00211/2015/D003)

  A hallgató megismeri az ügyfélközpontú működés irányába vezető feladatokat, elsajátítja az eredményes szolgáltatásszervezéshez nélkülözhetetlen ismereteket. Megismeri a témához kapcsolódó kifejezéseket, koncepciókat, a minőségügyi programokban rejlő lehetőségeket.

 • Felkészülés a közösségi alapú szolgáltatások kialakítására (nyilvántartási szám: E00211/2015/D004)

  A résztvevő képessé válik célirányos fejlesztési javaslatok megfogalmazására az ügyfelek társadalmi integrációjához nélkülözhetetlen területeken, alkalmas lesz a támogatottak igényeinek jobb kiszolgálására.

 • Haldoklás, halál, gyász a hospice szemlélet tükrében (nyilvántartási szám: E00211/2015/D005)

  A képzés elősegíti a halálhoz, mint az élet természetes velejárójához való helyes viszonyulást, a halál tényének elfogadását. A hallgató képessé válik a haldoklók individuális ápolására, gondozására, szakszerű ellátására, megismeri a hospice alapelveit, a hospice ellátás lehetőségeit, előnyeit, kompetens lesz abban, hogy a hozzátartozókat gyászukban, a gyász feldolgozásában támogatni tudja.