Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF)

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF)

Az KEF feladata az addiktológia területén működő vagy tevékenységük folytatása során a drogproblémával szembesülő kerületi intézmények, szervezetek összefogása, munkájuknak és céljaiknak összehangolása. A KEF biztosítja a tagintézmények közötti megfelelő információáramlást, támogatja az alulról jövő kezdeményezéseket, figyeli a pályázati lehetőségeket és erről tájékoztatást nyújt. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum egyben olyan, koordinatív funkcióval bíró szakmai fórum, amely hatást gyakorolhat a döntéshozókra, megfogalmazza a drogprobléma csökkentéséhez, az esetleges ártalomcsökkentési feladatok ellátásához, a kezelő-gyógyító intézmények eredményesebb munkájához és a drogmegelőzésre hivatott szervezetek eredményesebb működéséhez szükséges teendőket. Prioritásokat jelöl ki, a tagok javaslatai alapján a Nemzeti Drogstratégiához illeszkedő rövid és hosszabb távú célokat fogalmaz meg a kerületi Drogstratégiában.