Otthoni Szakápolási Szolgálat-Szakmai vezető

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Egészségügyi szolgálati jogviszony (Eszjtv.) keretében pályázatot hirdet Otthoni Szakápolási Szolgálat Szakmai vezető beosztás betöltésére.
Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
1071 Budapest, Peterdy utca 16. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A jelen pályázati kiírással keressük azt a személyt, aki a pozíció betöltéséhez szükséges kiválóságot döntő részben már magában hordozza, de a névadóhoz méltó magas elvárások érdekében történő fejlődésre, rendszeres megújulásra nyitott és részt kíván venni abban a munkában, amelyet a VII. kerületiekért végzünk. 
Munkájával kapcsolatos tevékenységét az alábbi jogszabályokban foglaltak szerint köteles ellátni:
•    20/1996. (VII. 26.) NM rendelet az otthoni szakápolási tevékenységről
•    egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény
•    az egészségügyi tevékenységvégzésének egyes tevékenységéről szóló 2003. évi LXXXIV törvény 
•    az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII törvény
•    9/1993. (IV.2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 7. számú melléklete az irányadó
Pályázati feltételek:
•    Főiskolai szintű diplomás ápolói, alapfokozatot nyújtó ápolói, egyetemi szintű vagy mesterfokozatot adó okleveles ápolói vagy egészségügyi főiskolán szerzett intézményvezetői, szakoktatói szakképzettséggel, illetve OKJ ápoló képesítés
•    3 éves szakmai gyakorlat
•    Működési nyilvántartásba vétel vagy a nyilvántartásba vétel folyamatának igazolása
•    MESZK tagsági igazolvány vagy a MESZK tagfelvételi eljárás folyamatának igazolása
•    Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség.
•    Foglalkozás egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•    Munkakörben szerzett 1-3 éves vezetői tapasztalat.
Elvárt kompetenciák:
•    Kiváló szintű empátia készség, precíz munkavégzés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•    Fényképes szakmai önéletrajz, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata.
•    Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.
•    A pályázó jelentkezésének elküldésével külön nyilatkozat nélkül is tudomásul veszi, hogy a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ az álláspályázatával összefüggő személyes adatait nyilvántartja és kezeli.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. december 17.
A pályázatok benyújtásának módja:
•    Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (1072 Budapest, Nyár utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/128-45/2023. valamint a beosztás megnevezését: szakmai vezető
•    Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére az e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes szakmai beszélgetést folytatunk, a kiválasztott és az elutasított pályázót is írásban értesítjük az eredményről.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. december 24.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•        www.bjhuman.hu - 2023. december 01.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/128-45/2023., valamint a beosztás megnevezését szakmai vezető. Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor jogviszony létesítésére. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendelet