Időskorúak Tartós Bentlakásos Otthona Dózsa- Gondozó

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Időskorúak Tartós Bentlakásos Otthona Dózsa- Gondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1071 , Dózsa György út 46.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A jelen pályázati kiírással keressük azt a személyt, aki a pozíció betöltéséhez szükséges kiválóságot döntő részben már magában hordozza, de a névadóhoz méltó magas elvárások érdekében történő fejlődésre, rendszeres megújulásra nyitott és részt kíván venni abban a munkában, amelyet a VII. kerületiekért végzünk. Az Idősek Bentlakásos Otthonában a mindenkori hatályos jogszabályok szerinti szociális gondozói feladatok végzése. Az ápolási feladatok felelősségteljes elvégzése szoros együttműködésben a vezető ápoló, orvos, illetve a telephely szakmai vezetőjével. Munkaköri leírása szerint, továbbá a szakmai protokollok alapján végzi feladatait. Szociális és közösségi szolgáltatási programokat, szociális ellátást nyújt. Szakmai tevékenységével és mindennapi feladatellátásával az időskori szolgáltatást igénybe vevők testi, szellemi és lelki egészségének fenntartását és lehetőségek szerinti javítását szolgálja. Gondozási ápolási feladatai: • a gondozottak napi életének teljeskörű segítése (pl.: személyi higiéné fenntartása, öltözködés) • segítségnyújtás az étkezésnél, ételek kiosztásánál • fürdők készítése (láb, ülő, teljes) • egészségmegőrzés céljából preventív jellegű tevékenységek meghatározása, hozzáférés támogatása • a gondozott egészségének folyamatos monitorozása (testhőmérséklet, súly, vérnyomás, pulzus, légzés) • életveszélyes állapot felismerése, megelőzése, kialakult súlyos állapot figyelemmel kísérése, enyhébb esetben az orvos és vezető ápoló által előírt beavatkozások elvégzése • gyógyszerek összeállítása, kiosztása, beadása és annak kontrolálása • kenőcsök felvitele, bedörzsölése, kötések felhelyezése • időskori tipikus megbetegedések és zavarok esetén ápolási tevékenységek elvégzése (pl: inkontinencia, sebinfekció, demencia, decubitusz kezelése). Szociális gondoskodás jellegű feladatok: • segítő beszélgetések egyéni problémákról, • a gondozott személyes készségeinek feltérképezése, hobbijainak felismerése, motiválása, hogy folytassa azt, annak lehetőségének biztosítása, • szociális, közösségbe való beilleszkedést segítő tevékenységek, • kapcsolatfelvételi és tartási lehetőségek megteremtése és azok fenntartása, • a szervezett szabadidős programokban való aktív részvétel, • segítségnyújtás a napi rutin kialakításában, • részvétel az ünnepek és egyéb alkalmak megszervezésében, • tanácsadás hozzátartozók és a gondozott számára élethelyzete és állapota vagy egyéb problémák kapcsán.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés,
 • Középfokú/OKJ-s szakképesítés: demencia gondozó/gerontológiai gondozó/pszichiátriai gondozó/szenvedélybeteg gondozó/szociális gondozó és ápoló/ szociális szakgondozó/ szociális ápoló és gondozó/ szociális és rehabilitációs szakgondozó/ szociális és mentálhigiénés szakgondozó
 • Pályakezdők jelentkezését is várjuk
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség
 • Foglalkozás egészségügyi alkalmasság
 • MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egészségügy, szociális területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • Együttműködési készség, jó kommunikációs készség,
 • Önálló munkavégzési képesség, empátia, határozottság, megbízhatóság,
 • Magas szintű empátiás készség az időskorúakkal szemben,
 • A prioritások helyes meghatározásának képessége,
 • Jó stresszkezelő képesség,
 • A gondozási folyamatokkal járó fizikai terhelési képesség,
 • A feladatellátáshoz szükséges mentális terhelhetőség,
 • Pontosság, precizitás,
 • Szakmai elhivatottság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata.
 • Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.
 • A pályázó jelentkezésének elküldésével külön nyilatkozat nélkül is tudomásul veszi, hogy a Bischitz Johanna Integrált Humánszolgáltató Központ az álláspályázatával összefüggő személyes adatait nyilvántartja és kezeli.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (1072 Budapest, Nyár utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/56-56/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Gondozó.

vagy

 • Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes szakmai beszélgetést folytatunk, a kiválasztott és az elutasított pályázót is írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • bjhuman.hu - 2022. október 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A határidő után, valamint a hiányosan beküldött és a hiánypótoltatási felhívás elmulasztása esetén a pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/56-56/2022, valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. A jogviszony létesítésre 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerülhet sor. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások. Munkaruha és védőfelszerelés. Az Otthon a 2019-es évben került teljes felújításra, korszerűsítésre. Színes, otthonos, családias, meleg ellátó egységek kerültek kialakításra, az európai normáknak megfelelő bútorokkal és kiegészítőkkel. Az ápolási és a demens részleg teljesen akadálymentes, mindegyik lakószobában digitális ágy lett elhelyezve, megkönnyítve az ápolásra szoruló lakó helyzetét és figyelembe véve az ergonomikus munkahely kialakítását. A mobilizálásban gyógytornász áll a szakdolgozók rendelkezésére. A nővérek kényelmét két különálló helység szolgálja, kényelmi eszközökkel ellátva. Egyéb információ az alábbi linken található: http://bjhuman.hu/szolgaltatasok/idosek-bentlakasos-otthonai