Gondozó-Házi Segítségnyújtási Szolgálat

BISCHITZ JOHANNA INTEGRÁLT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Házi Segítségnyújtási Szolgálat pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében Gondozó Munkakör/feladatkör betöltésére. Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az ellátást igénybe vevő saját környezetében annak fizikai, mentális, szociális szükségleteinek biztosítása. Leggyakrabban elvégzendő feladatok az ellátottnál alapvető gondozási, ápolási feladatok, közreműködés a gondozott háztartásának vitelében, táplálkozásának segítésében, segítségnyújtás a környezetével való kapcsolattartásban, napi gondozás tevékenységről gondozási napló vezetése, vészhelyzet elhárításában. Kapcsolattartás az ellátást igénybe vevő érdekében szociális, egészségügyi intézményekkel.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Budapest
Álláshirdető szervezet bemutatása: A jelen pályázati kiírással keressük azt a személyt, aki a pozíció betöltéséhez szükséges kiválóságot döntő részben már magában hordozza, de a névadóhoz méltó magas elvárások érdekében történő fejlődésre, rendszeres megújulásra nyitott és részt kíván venni abban a munkában, amelyet a VII. kerületiekért végzünk. A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. A pályázatokat e-mail formájában is várjuk az [email protected] címre, a pályázat azonosító számával: BJ/128-43/2023., és a munkakör megnevezésével: Gondozó. Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor jogviszony létesítésére. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások.

Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, Szociális gondoskodás, tovább nem bontható, szociális gondozó, gerontológiai gondozó, pszichiátriai gondozó, szenvedélybeteg-gondozó, szociális gondozó, szervező OKJ,

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Foglalkozás egészségügyi alkalmasság
 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • A pályázó jelentkezésének elküldésével külön nyilatkozat nélkül is tudomásul veszi, hogy a Bischitz Johanna Integrált Humánszolgáltató Központ az álláspályázatával összefüggő személyes adatait nyilvántartja és kezeli.
 • Kiváló szintű empátia készség, precíz munkavégzés

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • Napi feladatain túl havonta a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

készenléti rendszerében való részvétel.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.11.19. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes szakmai beszélgetést folytatunk, a kiválasztott és az elutasított pályázót is írásban értesítjük az eredményről.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.11.24. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.bjhuman.hu, jobline.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.11.27.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.10.30.