Beszerzési ügyintéző

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Beszerzési ügyintéző munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                     

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1072 , Nyár utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A jelen pályázati kiírással keressük azt a személyt, aki a pozíció betöltéséhez szükséges szakmai tudást és emberi értékeket magában hordozza és részt kíván venni abban a munkában, amelyet a VII. kerületiekért végzünk. A beszerző támogatást nyújt a Humán Szolgáltató hatékony és eredményes működéséhez, közreműködik a hatékony és törvényes működésben, segítséget nyújt az intézményi kötelezettségek teljesítéséhez. Képviseli a fenntartó, a menedzsment és az ellátottak, azaz a Humán Szolgáltató érdekeit. Feladatai: • működéshez szükséges anyagok és szolgáltatások beszerzése • A raktárba beérkező anyagok átvétele, szállítólevelek igazolása, az egészségügyi és szociális szakterületek jóváhagyott rendeléseinek összesítése, megrendelése, ezek bevételezése és kiadása. Forrás.Net programban analitikus nyilvántartás vezetés, valamint a raktározással kapcsolatos adminisztrációs feladatok kézi, illetve számítógéppel történő feldolgozása. Az újonnan bekerülő kisértékű tárgyi eszközök bizonylatolása, átadása a pénzügyi-számviteli csoport részére.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • Érettségi, OKJ-s szakképesítés
 • Beszerzési területen szerzett aktív 1-3 év tapasztalat
 • Microsoft Office (Excel, Word) programok magabiztos kezelése
 • Nagyfokú precizitás, monotonitás tűrés
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Önkormányzati vagy központi költségvetési szerv gazdálkodásában szerzett szakmai gyakorlat
 • Egyéb, a munkakör ellátásához a pályázó által relevánsnak tartott további más végzettség, képzettség
 • Közbeszerzési ügyintézésben szerzett tapasztalat
 • Integrált pénzügyi-gazdálkodási szakrendszer (Forrás.Net) használatában szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • Jó kommunikációs készség,
 • pontosság, precizitás és határozottság,
 • kapcsolatteremtő képesség,
 • szervezőképesség,
 • együttműködési készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz, motivációs levél, a szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata. Kérjük, a motivációs levélben térjen ki az elvárt kompetenciák meglétének bemutatására a saját életpálya példáin keresztül.
 • Nyilatkozat arról, hogy a jogviszony létesítését megelőzően a három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt benyújtja.
 • A pályázó Kjt. 20/A. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a bíráló bizottság azokba betekinthet.
 • Nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (1072 Budapest, Nyár utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/56-57/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Beszerzési ügyintéző.

vagy

 • Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság véleményezi, a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, a kinevezési jogkör gyakorlója dönt a kiválasztásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • bjhuman.hu - 2022. október 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük, az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/56-57/2022, valamint a munkakör megnevezését: beszerzési ügyintéző. A kinevezésre 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerülhet sor. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humánszolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások.