Új szolgáltatás az álláskereső kerületi nők részére – MASNI (Munkaerő-piaci Aktivizálást Segítő Nőbarát Iroda).   |    Kereső programunk segítségével írja be lakcímét, válassza ki a keresett szolgáltatást és azonnal megtudja, hogy lakókörzete alapján milyen közvetlen elérhetőségeken keresztül tudja felvenni munkatársainkkal a kapcsolatot.
Bentlakásos Intézmények (Átmeneti Gondozóházak és Idősek Otthonai)

Idősek átmeneti gondozóházi ellátása

1071 Budapest, Dózsa Gy.út 46.,
Telefonszám(ok): +36 1 341 5533, 351 9658
Fax: +36 1 351 9657
E-mail:

1071 Budapest, Peterdy u. 16.
Telefonszám(ok): +36 1 322 4489
Fax: +36 1  322 4489
E-mail:


 
Idősek bentlakásos otthonai
(tartós ellátás)

 1071 Budapest, Dózsa Gy.út 46.,
Telefonszám(ok): +36 1 341 5533, 351 9658
Fax: +36 1 351 9657
E-mail:

1071 Budapest, Peterdy u. 16.
Telefonszám(ok): +36 1 322 4489
Fax: +36 1  322 4489
E-mail:

Az átmeneti bentlakásos ellátás keretében azokról az időskorúakról gondoskodunk, akik önmagukról betegségük miatt vagy egyéb okból, otthonukban ideiglenesen nem képesek gondoskodni. Az átmeneti ellátás keretében részben önellátásra képes, rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igénylő személyek részére napi 24 órában felügyeletet, ápolást-gondozást biztosítunk.
  Az idősek tartós bentlakásos otthonában történő ellátásra a napi 4 órás gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy jogosult.
Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, a napi 4 órás gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.


Mind az átmeneti, mind a tartós bentlakást biztosító ellátási egységekben biztosított a demenciával küzdő idősek speciális ápolást, gondozást igénylő ellátása is.

Az ellátások igénybevétele:
A szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.
A kérelem alapján a szolgáltatás vezetője előkészíti a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges dokumentációt, időpont egyeztetésével előgondozást végez. Az előgondozás alatt tájékoztatást nyújt a szolgáltatás igénybevételi lehetőségének a módjáról, a szükséges intézkedésekről és a várható térítési díjakról, valamint megszervezi az ellátott szükséglete szerinti gondozási feladatokat, elindítja a gondozási szükséglet és a jövedelem igazolás vizsgálatát.

Az átmeneti és tartós bentlakás biztosítja:

 • az éjszakai és nappali tartózkodás, nyugodt pihenés feltételeit; személyi tisztálkodás feltételeit;
 • a napi háromszori (ötszöri) étkezést - választási lehetőséggel;
 • a közösségi együttlét, közös szabadidő eltöltés, alapvető kulturális szórakozás lehetőségeit;
 • az egészségügyi felügyeletet, egészségügyi alap- és szükség szerinti szakellátását;
 • a textíliát (ágynemű, törölköző), azok cseréjét, mosatását; tiszta, rendes környezetet;
 • az orvos által előírt gyógyszerezést; gyógytornát, gyógymasszázst;
 • a 24 órás gondozást, mentálhigiénés ellátást, személyre szóló bánásmódot, családi és társadalmi kapcsolattartás feltételeit.


Amire az ellátás során kiemelt hangsúlyt fektetünk:

 • az ápolás és gondozás középpontjába a betegek egyénileg meghatározott szükségleteit helyezzük,
 • az ellátottak gondozása (fizikai, mentális) során törekeszünk az egyéni „jól-lét” fokozására, az életminőség javítására,
 • az ellátás során kiemelten figyelmet fordítunk az ellátottak emberi méltóságának tiszteletben tartására,
 • törekszünk az ellátottak meglévő képességeinek, szokásainak megtartására, kialakítására, fejlesztésére és rögzítésére,
 • biztosítjuk a strukturált napirend kialakítását,
 • gondoskodunk az ellátottak aktivizálásáról, biztosítjuk a siker- és közösségi élmények megélésének lehetőségét a különféle foglalkozások megszervezése által,


Az ellátás biztosításában közreműködő munkatársak:
Intézményeinkben a jogszabályok által meghatározott számú, megfelelő képzettséggel és végzettséggel rendelkező kollégák látják el az ápolási-gondozási feladatokat. Az alapvető ápoló-gondozó személyzeten túl gyógytornász, szociális munkás, mentálhigiénés munkatárs, foglalkoztatás szervező, szakorvos, mozgásterapeuta, fizikoterápiás szakasszisztensek is közreműködnek az ellátás biztosítása során.

Biztosított tárgyi feltételek:
Intézményeinkben 2-3 ágyas – 25-28 m2-es – apartmanokat biztosítunk a hozzánk érkezőknek. Minden apartmanhoz tartozik fürdőszoba, mosogatóval ellátott konyhapult, hűtőszekrény, és beépített szekrény. A lakótereket közösségi helyiségek, terek egészítik ki.

Térítési díjak:
Az intézményi és személyi térítési díj megállapítására vonatkozó szabályokat a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. tv. 132. §. (1) e) pontja, 114-119 §-ai, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/ 1993. (II. 17.) Kormány rendelete, illetve az Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének mindenkor hatályos szociális rendelete határozza meg.
Az ellátást igénybe vevő (kötelezett) a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért, (a rendszeres havi jövedelme, illetve a jövedelem számítás alapján,) a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig személyi térítési díjat köteles fizetni.

Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásának díjai:      2.900,- Ft / fő / nap
   87.000,- Ft / fő / hó
 Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás díjai:    2.535,- Ft / fő / nap
 76.050,- Ft / fő / hó

A tartós és átmeneti bentlakásos elhelyezésnél a díjtételek kiszámításánál az ellátott nyugdíját vesszük alapul, ennek megfelelően a fentieknél alacsonyabb összegű díjak meghatározására is sor kerülhet.


Megközelíthetőségek:
Dózsa Gy. utcai Otthonunk:
5-ös, 7-es, 7E-es, 107E-es, 20-as, 233E-es, 133 E-es,
74-es,75-ös,79-es troli

Peterdy utcai Otthonunk:
74-es, 78-as, 70-es troli