Új szolgáltatás az álláskereső kerületi nők részére – MASNI (Munkaerő-piaci Aktivizálást Segítő Nőbarát Iroda).   |    Kereső programunk segítségével írja be lakcímét, válassza ki a keresett szolgáltatást és azonnal megtudja, hogy lakókörzete alapján milyen közvetlen elérhetőségeken keresztül tudja felvenni munkatársainkkal a kapcsolatot.
Szakszerű sürgősségi beavatkozások a szociális alap- és szakellátásban
 
KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 
A képzés indokoltsága
A szociális alap – és szakellátás területén foglalkoztatott szakembereknek nap, mint nap önállóan kell dönteni életveszélyes helyzetekben, rosszullétek esetén, melyre a tartós bentlakást nyújtó intézmények esetében a gondozási szükséglet vizsgálata óta sokkal gyakrabban van szükség. Az alapellátásban dolgozó munkatársak szintén találhatják az ellátottat elesve, sérülten, illetve akut életveszélyes állapotban, pl. agyi történést követően. Az ellátott további állapotának alakulását nagyban meghatározza az, hogy az elsődleges ellátása milyen minőségben történt, mennyi volt az esetleges időveszteség?
A tananyag igen sok elméleti ismeretet, ugyanakkor hasonló jelentőségű gyakorlati tudnivalót ölel fel. A képzés igen komplex anyagot ölel fel. Magában foglalja mindazon témaköröket, melyekkel a szociális alap és szakellátásban foglalkoztatott munkatárs bármikor szembe találhatja magát, döntési helyzetbe kényszerül, és sajnos az ismeretek ezen a területen a szakdolgozók körében komoly hiányosság mutatnak.
A képzés ismeretanyaga olyan anyagrészeket tartalmaz mind elméleti, mind gyakorlati oldalról, amelyre a szociális képzésekben nem, vagy csak nagyon kis óraszámban szerepelnek. Ezen kívül nagyon fontos, hogy az elsődleges sürgősségi beavatkozások során lehetőleg az aktuális protokollnak megfelelően dolgozzanak a kollégák, megkönnyítve ezzel a további ellátást. Ily módon a képzés hiánypótló jellegűnek tekinthető.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei
A képzésbe való bekapcsolódás minimumfeltétele az adott terület betöltéséhez megfelelő szakirányú végzettség megléte. További feltétele, hogy a képzési idő alatti helyettesítést a delegáló intézmény maradéktalanul megoldja.

A képzés célja
  • a szociális alap – és szakellátásban, közvetlenül az ellátottakkal dolgozó kollégák szakmai ismereteinek bővítése,
  • az elméleti tudás gyakorlatban történő helyes alkalmazása, mely nagyban befolyásolja az akut állapot kimenetelét, az ellátott további sorsát, gyógyulásának esélyét.
  • A hirtelen fellépő veszélyhelyzetek, életveszélyes állapotok, akut tünetek felismerése csak az ismeretek szinten tartásával lehetséges, mely szintén célja a képzésnek.
  • Célja, hogy hozzájáruljon a dolgozók stressz mentesebb munkavégzéséhez, mellyel a kiégési szindróma esélye is csökken.
A képzés célja a szakdolgozók ismereteinek bővítésén túl mindenekelőtt az is, hogy a szociális ellátórendszer alap és szakellátásában, az ellátást igénybe vevők szükség esetén a lehető legszakszerűbb elsődleges ellátásban részesüljenek. Ezzel tudnak a munkatársak hozzájárulni a gyógyulás kimenetelének javításához, a maradandó tünetek, szövődmények kialakulásának lehetőség szerinti elkerüléséhez. A tananyag elsajátítása és gyakorlása során ezen ismeretek felelevenítésével, vagy új ismeretként való elsajátításával képessé válik a szakdolgozó a fent említett ellátás biztosítására.

A képzés célcsoportja 
A képzés célcsoportjába a szociális gondozó – ápoló, a szakápoló, a diplomás ápoló kollégák, valamint a vezető gondozók és ápolók tartoznak.

A képzés során megszerezhető kompetenciák, elsajátítható ismeretek, a képzés várható eredményei
A képzés során a hallgatók mind az ellátott, mind pedig a gondozó számára szakszerű sürgősségi beavatkozási ismereteket és technikákat sajátítanak el, mellyel képessé válnak az idős, beteg ellátottak számára gyors, határozott és szakszerű sürgősségi teendőket ellátni a segítség megérkezéséig.

A képzési idő, időbeosztás
A képzés teljes ideje 40 óra. A teljes képzési idő 4x10 tanórányi időt vesz igénybe. A 20 órányi elméleti előadásokon tanult módszereket, technikákat a 20 órás demonstrációs gyakorlati blokk követi, amelyen e módszerek készség szintű kifejlesztése történik.

 
Képzéssel kapcsolatos technikai információk
 
16. A továbbképzést szervező megnevezése, címe: Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ
1072 Budapest, Nyár utca 7.
  A program címe Szakszerű sürgősségi beavatkozások a szociális alap- és szakellátásban
  A program minősítése érvényes: 2018. március 31.
  A program célja, tartalma: Szakmai ismeretbővítés; hirtelen veszélyhelyzetek, életveszélyes állapotok, akut tünetek felismerése, kezelése.
  A program célcsoportja szakdolgozó, középvezető
  A program által közvetlenül érintett ellátotti csoport(ok): házi segítségnyújtás, idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona, pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona
  A szerezhető továbbképzési pontérték: 40
  A program indításának tervezett időpontja: 2015. április 1-től igény szerint
  A program időtartama: 40 óra
  A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
  A résztvevő által fizetendő részvételi díj:
35000 Ft
  A továbbképzést szervező személy neve, telefonszáma, e-mail címe:
Vas Zsuzsanna
1/321-0128;
 
  A program engedélyszáma:
T-05-077/2014

A tanfolyam elvégzésekor megszerezhető okirat: igazolás továbbképzésen való részvételről

Előzetes tudásszint beszámítása 40 órás képzésünk esetén NEM lehetséges!

A képzés helyszíne: Budapest

Budapesten kívül megrendelésre kihelyezett képzést szervezünk!

RÉSZVÉTELI TUDNIVALÓK:

Budapesti képzéssel kapcsolatban IDE kattintva tájékozódhat

Kihelyezett képzés megrendelésével kapcsolatban IDE kattintva tájékozódhat