Új szolgáltatás az álláskereső kerületi nők részére – MASNI (Munkaerő-piaci Aktivizálást Segítő Nőbarát Iroda).   |    Kereső programunk segítségével írja be lakcímét, válassza ki a keresett szolgáltatást és azonnal megtudja, hogy lakókörzete alapján milyen közvetlen elérhetőségeken keresztül tudja felvenni munkatársainkkal a kapcsolatot.
Intézmény működése, elérhetőségek

Bemutatkozás

Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ

A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központot (Humán Szolgáltató) 2012. március elsejével jogutódlással hozta létre Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a korábbi Erzsébetvárosi Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (ESZGYI), valamint az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat (ERESZ) összevonásával.

A Humán Szolgáltató 3 fő pillér mentén nyújt szolgáltatásokat Erzsébetváros lakosságának:

 1. idősellátás,
 2. egészségügyi ellátás
 3. családi- és gyermekjóléti ellátások


A Humán Szolgáltató szolgáltatási körébe tartozó feladatait a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, illetve Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselőtestületének hatályos helyi szabályozásai és rendeletei alapján végzi.


A Humán Szolgáltató által biztosított szolgáltatások

Szociális alapszolgáltatások keretében ellátott feladatok (segítséget nyújtva a rászorulók részére önálló életvitelük fenntartásában, egészségi, mentális, vagy más okból eredő problémáik megoldásában):

 • étkeztetés
 • házi segítségnyújtás
 • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 • nappali ellátás keretében: pszichiátriai betegek nappali ellátása, idősek nappali ellátása
 • családsegítés
 • adósságkezelési tanácsadás


Szociális szakosított ellátási formák keretében ellátott feladatok (az életkoruk, egészségi és mentális állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt az alapszolgáltatások keretein túlmutató igények teljesítésére):

 • tartós és bentlakásos elhelyezés keretében nyújtott ápolási és gondozási szolgáltatási formák (idősek otthona)
 • átmeneti elhelyezést nyújtó szolgáltatás (átmeneti elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóháza)


Gyermekjóléti alapellátások keretében ellátott feladatok (hozzájárulva a gyermek testi, értelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez):

 • bölcsődei ellátás
 • gyermekjóléti szolgáltatás
 • gyermekjóléti munkához kapcsolódóan szabadidős és prevenciós programok szervezése
 • gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásai keretében: kapcsolattartási ügyelet, kórházi szociális munka, utcai és lakótelepi szociális munka, készenléti szolgálat működtetése


Egészségügyi alap- és szakellátás keretében ellátott feladatok (elősegíteni az egyén és ezáltal a lakosság egészségi állapotának javulását, az egészséget befolyásoló feltétel- és eszközrendszert):

 • felnőtt háziorvosi alapellátás biztosítása
 • házi gyermekorvosi szolgálat működtetése (0-14 éves korig)
 • védőnői (család- és nővédelmi, - várandós) gondozási tevékenység és iskola-egészségügyi ellátás nyújtása
 • fogorvosi alapellátás, szájsebészeti szakellátás, valamint az ifjúsági fogorvosi alapellátás biztosítása
 • ügyeleti (munkaidőn túli, munkaszüneti- és ünnepnapokon történő), szakorvosi szolgálat folyamatos működtetése
 • szűrővizsgálatokat, felvilágosító programokat, védőoltásokat szervezése a lakosság, illetve annak egyes veszélyeztetett csoportjai részére
 • iskolai egészségügyi ellátás
 • Otthoni Szakápolási Szolgálat (szakápolási és rehabilitációs jellegű tevékenységek)
 • privatizált (szerződéses) háziorvosok feletti orvos szakmai, jogi és pénzügyi kontrollt ellátása


A Humán Szolgáltatóval kapcsolatos alapadatok

–    működési forma: költségvetési szerv
–    székhely: 1072 Budapest, Nyár utca 7.
–    alapító és irányító szerv: Erzsébetváros Önkormányzata