Új szolgáltatás az álláskereső kerületi nők részére – MASNI (Munkaerő-piaci Aktivizálást Segítő Nőbarát Iroda).   |    Kereső programunk segítségével írja be lakcímét, válassza ki a keresett szolgáltatást és azonnal megtudja, hogy lakókörzete alapján milyen közvetlen elérhetőségeken keresztül tudja felvenni munkatársainkkal a kapcsolatot.
Kisgyermeknevelő

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet kisgyermeknevelő munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1074 Budapest, Dob utca 23.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az 1997. évi XXXI. törvénynek, illetve a 15/1998. (IV.30.) NM. rendeletnek és a Módszertani útmutató rendelkezéseinek megfelelően, kisgyermeknevelői feladatok ellátása. Családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek gondozása, nevelése az érvényben lévő bölcsődei nevelés, gondozás alapelveinek megfelelően. Felismerni a gyermekek testi, lelki, pszichés igényeit és fejlődésüket támogatva kielégíteni azokat. Együttműködés és folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel, családokkal. Az előírt dokumentációk naprakész vezetése

 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet II.sz. mellékletében felsorolt kisgyermeknevelő munkakörre vonatkozó képesítési előírásoknak megfelelően
 • Napközbeni kisgyermekellátás területen szerzett legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat
 • Magyar Állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség
 •  Foglalkoztatás- egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, Csecsemő- és kisgyermeknevelő,
 • Gyermekek napközbeni ellátása / bölcsődei ellátás területen szerzett 10 éves szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • gyermekszeretet, önálló, igényes munkavégzés
 • türelem, empátia, megbízhatóság
 • csapatszellem, felelősségtudat, jó kommunikációs képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata.• Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 23.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (1072 Budapest, Nyár utca 7. II. emelet). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/ 35-54/2017, valamint a munkakör megnevezését: Kisgyermeknevelő
 • Elektronikus úton dr. Jávorné Tóth Gabriella részére az e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat alapján kiválasztott jelöltekkel személyes elbeszélgetést folytatunk. A kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Bérezés megegyezés szerint. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/35-54/2017, valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő. A pályázó fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát.