Önkormányzati finanszírozású pályázat

2014 márciusában Erzsébetváros Önkormányzata is csatlakozott a „Segítő Kezek az Idősek Otthoni Biztonságáért” elnevezésű programhoz, melynek célja a 80. életévüket betöltött kerületi lakosok segítése önálló életvitelük megőrzésében, támogatásuk életkorukból és egészségügyi állapotukból eredő problémáik megoldásában, saját lakókörnyezetükben.

A programban a Projekt Csoport munkatársai vesznek részt, akik mintegy segítőként tanácsadással, tájékoztatással, a célcsoport által választott kiegészítőszolgáltatásokkal – például felolvasás, társalgás, orvoshoz való elkísérés – nyújtanak összehangolt segítséget a kerületben működő egyéb ellátási formákkal együtt.

A Segítő Kezek Program, több mint 2400 kerületi 80 év feletti lakosnak biztosíttérítésmentesen igénybe vehető szolgáltatásokat.

Erzsébetváros Önkormányzatának támogatásával a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Családsegítő és Foglalkoztatási Tanácsadó Szolgálat (továbbiakban Családsegítő Szolgálat) egy új kiegészítő komplex szolgáltatással bővült, mely MASNI (Munkaerő-piaci Aktivizálást Segítő Nőbarát Iroda) elnevezést kapta. A szolgáltatás célja a kerületben élő, nem foglalkoztatott nők felkészítése az önálló álláskeresésre, és a legrövidebb időn belüli sikeres elhelyezkedésre. A szolgáltatást a Családsegítő Szolgálaton keresztül lehet igénybe venni, ahol tréningek és álláskereső klubok keretében készítik fel az ügyfeleket a sikeres álláskeresés alapjaira, többek között a helyes önéletrajz, valamint motivációs levél elkészítésére.

E készségek elsajátítása után, amennyiben a jelentkezőnek már meglévő időpontja van a személyes állásinterjúra, a MASNI-ban fodrász, kozmetikus és manikűrös veszi kezelésbe és készíti fel őket a munkáltatóval való személyes találkozóra. A szépészeti szolgáltatások mellett cél az ügyfelek lelki egészségének fejlesztése és javítása - szociális-, mentálhigiénés- és pszichológiai tanácsadás által - és e szolgáltatások együttes jótékony hatása révén a munkaerő-piacra történő be- és visszailleszkedés elősegítése. A különböző szituációs feladatok életszerű helyzetekkel készítik fel a jelentkezőt, míg a gyermekmegőrző szolgáltatás kimondottan a kisgyermekes anyukák igényeire lett kitalálva.

A projekt keretében a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ által működtetett Foglalkoztatási Tanácsadó Szolgálatának modernizálása valósul meg. Ide tartozik a meglévő szolgáltatások fejlesztése és a jövőben várható változások és igények – mint például a hátrányos helyzetből adódó, személyre szabott segítségnyújtás - kielégítése. A projekt célja a kerületi munkaerő-piaci helyzet javítását célzó fejlesztések, programok és szolgáltatások megvalósítása. A program eredményessége érdekében a kerületi munkahelyek feltárása, és a Foglalkoztatási Tanácsadóval való aktív együttműködés kialakítása biztosítja a kapcsolatot a munkakeresők és munkaadók között. A projekt részét képzi a munkaerő-piaci integrációhoz szükséges szakképesítések megszerzésének támogatása, és az inaktív csoportok felkészítése a munka világába való visszatérésbe.

A projekt keretében célunk a Családsegítő- és Foglalkoztatási Tanácsadó Szolgálat ügyfelei munkaerő-piaci helyzetének javítása, képzésbe történő bevonása, szakmai végzettség megszerzése. Ennek érdekében a Családsegítő és Foglalkoztatási Tanácsadó Szolgálat munkatársai által elkészített beavatkozási terv alapján megkeressük az ügyfélnek legmegfelelőbb továbbképzési intézményt. Az ügyfeleket a beiratkozástól a végvizsgáig figyelemmel kísérjük, segítjük.

A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ hosszú távú célja a fogyatékos emberek jogainak érvényesítése, a társadalomban való részvételük előmozdítása, életminőségük javítása, melyet az intézményi ellátás helyett, a közösségi alapú lakhatás rendszerének a bevezetésében lát. Reagálva ezen célkitűzésekre a projekt keretében méri fel a kerületben korábban itt élő – de vidéki lakóotthonokban elhelyezett – jelenleg is erzsébetvárosi, fogyatékkal élő lakosait. Az igények felmérése között szerepel a támogatási és beavatkozási szükségletek, a külső és belső környezeti tényezők, erőforrások, stratégiák és a kliens elképzeléseinek feltérképezése.

A fogyatékkal élő lakosság VII. kerületbe történő integrációjának elősegítése érdekében olyan célokat tűztünk ki, amelyek mind az intézményen belül (akkreditált továbbképzések, akadálymentes honlap), mind az intézményen kívül (lakossági tájékoztató füzet, Esélyegyenlőségi nap) segítséget tudnak biztosítani.

A kerületben található szociális bérlakások helyzetének felmérésével, előretekintő módon, a fogyatékos emberek önálló lakhatásának kialakítását, a közösségbe, társadalomba való beilleszkedésüknek a lehetőségeit kívánjuk felmérni.

A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának képviselő testülete által jóváhagyott Szociális és Egészségügyi Ágazati Stratégiai Terv feladataival, 2015. évi munkatervének megfelelően, valamint a készülő Integrált Városfejlesztési Stratégiával összhangban közösségi terek létrehozását tervezzük az idősek nappali klubjainak telephelyein.

Az átalakításokat a Humán Szolgáltató egyéb szervezeti egységeivel együttműködésben valósítjuk meg.

Idősek Nappali Klubja – hálózat:

Dohány u. 22-24. Idősek Nappali Klubja
A projekt megvalósításának helyszínéül a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Dohány utca 22-24. sz. alatt működő Idősek Nappali Klubja szolgál, melyben közösségi kávézó és információs pont kerül kialakításra.

Akácfa u. 61. Idősek Nappali Klubja
Erzsébetváros családjai számára egy családi közösségi teret szeretnénk létrehozni, olyan, a család minden tagját érintő programkínálattal, mely közös és közösségi részvételt tesz lehetővé minden korosztály számára.

Király u. 97. Idősek Nappali Klubja
A hely adottságainak figyelembe vételével olyan kulturális központ létrehozását tervezzük, ahol a helyi művészek rendszeresen szervezett kiállításokon mutatnák be alkotásaikat. A Klub felső szintjén lévő színházteremben színi előadások, fellépések szervezésére, amatőr művészeti csoportok bemutatkozására lenne lehetőség. A központ, mint rendezvényhelyszín alkalmas lenne a kerületi kulturális rendezvények megszervezésére.

Dózsa György u. 46. Idősek Nappali Klubja
Olyan, komplex szolgáltatást nyújtó, a kerület klubjaiban regisztrált tagok számára kialakított közösségi rendezvény központot kívánunk létrehozni, ami az idősebb korosztály igényeinek megfelelő színes és változatos programoknak, rendezvényeknek biztosítana helyet. Lehetőséget kívánunk teremteni tematikus zenés-táncos mulatságok megszervezésére, a szélesebb kör érdeklődését kiváltó előadások megtartására.

Folyamatban lévő projektek: