Adekvát szolgáltatásszervezés - Egyéni jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók

TUDNIVALÓK EGYÉNI JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

Budapesti képzéseink:

A képzés várható időpontjáról érdeklődjön munkatársainktól, a következő telefonszámon: 321-0128.

A képzést Budapesten minimum 15 fő jelentkezése esetén indítjuk el.

Budapesten kívül megrendelésre kihelyezett képzést szervezünk.


KÉPZÉSRE TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS

A képzésre az EGYÉNI JELENTKEZÉSI LAP kitöltésével lehet regisztrálni.

A jelentkezési lapot kizárólag a jelentkező vagy annak megbízottja töltheti ki. Amennyiben a jelentkezési lapot más tölti ki, akkor a visszaélések elkerülése miatt, az alább felsorolt jogok és kötelezettségek a bejelentőre is vonatkoznak.

 • A jelentkezési lap megrendelésnek minősül, így beküldése fizetési kötelezettséget von maga után. A kitöltött egyéni jelentkezési lapot a e-mail címre kérjük visszaküldeni.
  A jelentkezési adatokat és a jelentkezést a jelentkezési lapon megadott e-mail címre küldött levelünkben visszaigazoljuk.
 • A fizetési határidőt minden esetben írásban jelezzük. A számla eredetijét postán, másolatát elektronikus úton küldjük el. A befizetést banki átutalással a számla szerint kell teljesíteni.
  Átutaláskor a közlemény rovatba a jelentkező nevét, a képzés azonosítóját (visszaigazoló Email üzenetünkben minden esetben megadjuk) valamint a számlánk számát kell feltüntetni!
 • A tanfolyam meghirdetett időpontja előtti legkésőbb 10 naptári nappal történt írásos lemondás (továbbiakban: időben történt lemondás) esetén a befizetett részvételi díj visszafizetése kizárólag átutalással történik, az egyéni jelentkezési lapon megadott számlaszámra.
 • Az időben történt lemondástól eltérő további esetekben a képző intézmény a részvételi díjat csak orvosi/kórházi igazolás bemutatását követően, kizárólag banki átutalással fizeti vissza. Amennyiben a Résztvevő nem jelzi elállási vagy felmondási szándékát a képző intézmény felé, és/vagy nem jelenik meg az első képzési napon, vagy hiányzása meghaladja az engedélyezett max. 10%-ot, a képző intézmény jogosult a teljes részvételi díjat megtartani.
  A szerződéstől való elállást vagy felmondást a képző intézmény kizárólag írásban fogadja el!
 • Amennyiben a képzés a képzést szervező hibájából nem valósul meg, a pótoktatást díjmentesen szervezi meg, legkésőbb az elmaradást követő egy héten belül. Ha a képzés a képzést szervező hibájából jogszerűen nem valósítható meg, az előre befizetett képzési díj visszajár (banki átutalás útján).
 • A Résztvevő panasszal élhet a képző intézménnyel kapcsolatosan, mely panaszt írásban, a képző intézmény levelezési címére kell megküldeni (Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ – Képzési Csoport, 1072 Budapest, Nyár utca 7.) A képző intézmény minden esetben kivizsgálja a Résztvevő panaszát és 30 napon belül megválaszolja azt.
 • A képző intézmény a felnőttképzési szerződés megszegésének tekinti és jogosult a képzési szolgáltatás arányos részének visszatartására, ha a résztvevő
  – túllépi a képzési programban meghatározott, a jelenléti ívvel igazolható hiányzás mértékét,
  – a képzési díj befizetésével késik.


EGYÉB FONTOS TUDNIVALÓK

 • Az eredeti jelentkezési lapot a képzés első napján feltétlenül hozza magával!
 • A képzési program alapján készült hallgatói segédanyagot a tanfolyami díj befizetését követő 3 munkanapon belül megküldjük a jelentkezési lapon megadott e-mail címre.
 • A felnőttképzési szerződést a jelentkezési lapon megadott adatok alapján készítjük elő, aláírása a képzés napján, a regisztrációkor történik. A felnőttképzési szerződést a képzésben résztvevő személlyel (nem a költségviselővel) kötjük.
 • A részvételről szóló igazolás a tanfolyam végén kerül átadásra, a részvételi díj számlánkra történő megérkezését követően.

  Kapcsolódó fájlok

 • Visszaküldendő egyéni jelentkezési lap