Karbantartó - Üzemeltetési csoport

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Üzemeltetési csoport Karbantartó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A bölcsődében felmerülő karbantartási feladatok elvégzése, kertjének, udvarának rendben tartása, étel kiszállítása az intézmény gépjárművével.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•   Szakmunkásképző intézet, szakipari végzettség (kertész, villanyszerelő, vízszerelő, festő, esztergályos szakképesítés)

•   Gépjármű vezetői engedély ( B. kategória )

•   Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség

•   Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•   Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata

•   Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja

•  A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

•   Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (1072 Budapest, Nyár utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/35-73/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Karbantartó

•   Elektronikus úton Illésné Kovács Erika részére az e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes elbeszélgetést folytatunk. A kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•   www.bjhuman.hu - 2019. augusztus 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/35-73/2019., valamint a munkakör megnevezését: Karbantartó. Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor jogviszony létesítésére. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. • Amit kínálunk: - szociális ágazati összevont pótlék, önkormányzati rendelet alapján megállapított pótlék havi 30.000,- Ft - Munkaruha juttatás.