Fogorvos – Gyermekfogászat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet fogorvos munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1072 Budapest, Hevesi Sándor tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Jogszabályban és működési engedélyben meghatározott feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, fogorvos

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

•         Érvényes működési nyilvántartási igazolvány

•         Kamarai tagság

•         Magyar Állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség

•         Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű önálló, igényes, felelősségteljes munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•       Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata.

•       A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

•      Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.

•      Működési nyilvántartási engedély, illetve továbbképzési pontok igazolásának másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Hunya Gabriella részére az e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes elbeszélgetést folytatunk, a kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.bjhuman.hu - 2019. július 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/35-67/ 2019. valamint a munkakör megnevezését: fogorvos. A kinevezésre 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerül sor. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: Havi 30.000,- Ft Önkormányzati pótlék. Munkaruha juttatás.